Bloggar
Blogg Hundblogg Blogglänkar
Personligt
Om mig Jämtland Textilhistoria
I vävstolen
Textilt
Broderiprojekt FO 2010 FO 2011 FO 2013 FO 2014 FO 2015 FO 2016 FO 2017 FO 2018
Mina Hundar
Klicker Resultat Klickers GF Avkommor Kvick
Collieträffen
Hundsidor
Klickerträning Träningstips Träningsfel Hundcitat Hunddikter Filmer
I minnet
Länkar
Bl. länkar Djurlänkar
Kalender Gästbok

Välkommen till Skyttlat's Hemsida

Sticka - Virka - Väva - Brodera - Sy

VARNING!

Klickerträning är mycket beroendeframkallande! Du kommer att ha så roligt och upptäcka vilken humor hundar har. Dom lär sig hur dom får Dig att skratta. Du kommer aldrig att vilja sluta träna och Du kommer att prata klickerträning med alla som vill lyssna och tråka ut både familjen och Dina vänner.
Då vet Du att Du är en Klickertränare!


Vad är klickerträning?

1. Vi använder oss av positiv förstärkning, negativt straff och extinction för att förändra beteende.
Vianvänd er oss INTE av negativ förstärkning och positivt straff!
2. Vi bygger på hundens eget initiativ
3. Vi använder oss av en betingad förstärkare
4. Vi fokuserar på det som går att observera

När vi använder oss av PF belönar vi hunden med något som den tycker om och vill jobba för. Det kan vara godis eller mat, leksaker eller olika aktiviteter. När vi använder oss av NS tar vi bort något som hunden vill ha.
Det vi kontrollerar är konsekvenserna av hundens handlande. Det finns fem stycken, men här visar jag en tabell över de fyra som ökar eller minskar sannolikheten för att hunden upprepar beteendet.

  Tillför stimuli + Tar bort stimuli -
Ökar sannolikheten för att beteendet upprepas Positiv förstärkning PF Negativ förstärkning NF
Minskar sannolikheten för att beteendet
upprepas
Positivt straff PS Negativt straff NS


Den femte konsekvensen är Extinktion. Den använder vi när vi vill minska eller släcka ut ett beteende. När ett beteende som tidigare blivit  förstärkt inte förstärks längre, kallas det Extinktion. Så länge vi vet vilken förstärkare som upprätthåller beteendet kan vi använda oss av extinktion för att släcka ut det. Problemet vi har är att beteendet sjunker sakta i frekvens och att vi inte alltid har kontroll över förstärkaren.

Att bygga på hundens eget initiativ betyder att vi inte lockar,lurar eller tvingar hunden att göra olika saker. Med tiden lär sig hunden olika beteenden som lönar sig och han får en större repertoar att hämta från. Hunden lär sig 24 timmar dygnet och därför också sådant som vi inte vill att den skall kunna. Även felbeteenden läggs i minnesbanken och kan dyka upp när vi tränar. När vi skall få fram ett nytt beteende finns det olika tekniker vi kan välja mellan.

1. Fysisk hantering
2. Locka eller påverka
3. Observationsinlärning
4. Tillrättaggande av miljön
5. Targeting
6. Fånga beteendet
7. Fri-shaping

När vi klickertränar använder vi mest targeting, fånga beteendet och frishaping. Dessa metoder betyder att hunden måste vara aktiv och bjuda beteenden frivilligt. Använder vi fysisk hantering (flytta hunden eller trycka ner baken) bemöts vi med motstånd och hunden lär sig dessutom inget. När vi lockar eller lurar hunden, lär den sig att vara passiv och blir beroende av hjälp och dessutom lärs beteendena in i stora stycken. Observationsinlärning har vi svårt att styra över. Det är den som hundarna lär av varandra med. Tillrättaläggande av miljön har ju sina begränsningar, men används ibland inom klickerträningen.

Fördelen med frivilliga beteenden är att faran för hjälpbehov blir mindre, vi förstärker aktivitet, det är lättare att generalisera beteenden och att det "sitter" mycket bättre.

En betingad förstärkare är allt som talar om för hunden att belöningen är på väg. En klicker är en betingad förstärkare. Det kan också vara att Du stoppar handen i godisfickan, plockar fram kopplet för en promenad eller som i mitt fall, stänger av datorn. Då vet mina hundar att det skall hända något och då blir det fart.

Ibland kan man ju fundera på vad som rör sig i hundens hjärna. Men varför bry sig om det? När vi tränar är det enklare att fokusera på det som går att observera.

T.ex. situationen, beteendet och konsvensen. Vi kan också analysera vår timing, våra kriterier, förstärkningsfrekvensen och förstärkningskvalitèn. När vi fokuserar på observerbara faktorer kan vi förändra vår träning.

-------------------------------------------------------

En ordlista över klickertermer

Aversiv Någonting som hunden arbetar för att undvika.

Baklängeskedjning Träning av det sista beteendet i en kedja, sen träning av det näst sista, sen beteendet före det osv.

Beteende Allt det som en död hund inte kan göra

Crossover hund En hund som tidigare blivit tränad med traditionella metoder och nu blir klickertränad.

Crossover tränare En tränare som tidigare använt traditionella metoder och som nu tränar med klicker.

Extinktion Utsläckning av ett beteende genom att inte förstärka detta. Ignorera beteendet. I extinktion är ingenting tillagt eller borttaget från miljön. T.ex. en belöning ligger på andra sidan stängslet, hunden försöker men kan inte nå belöningen. Eftersom han inte lyckas blir det inte förstärkt, och hunden slutar att försöka.

Kedjning Processen som kombinerar flera beteenden till ett sammanhängande beteende med ett kommando.

Klicker En liten plastlåda med en metallbit fastsatt inuti, som ger ett klickande ljud när man trycker på den. Tränare använder klickern för att markera en önskad respons. Klickern är en utsökt markör eftersom ljudet är unikt, snabbt och konsekvent.

Klickerträning En term myntad av Karen Pryor och definierad av henne som en metod i operant betingning där man använder positiv förstärkning, extinktion och negativt straff för att ändra ett beteende.
Konsekvens Följden av ett handlande. Konsekvenserna påverkar ofta, men inte alltid, framtida beteende och gör detta mer eller mindre sannolikt. De fem konsekvenserna i operant betingning visar det potentiella resultatet.

Kriterie Det beteende tränaren vill ha för att belöna hunden. Tränaren klickar exakt när hunden utför beteendet. Kriteriet behöver inte bara vara fyskiskt beteende, utan kan även vara latenstid, varaktighet och uthållighet.

Kommando Stimuli som utlöser ett beteende. Kommandon kan vara verbala, fysiska (handsignal), eller miljömässiga (en trottoarkant kan vara ett stimuli att sitta, om hunden alltid får ett kommando att sitta innan den korsar gatan).

Latenstid Tiden mellan kommandot och responsen. Idealet är noll eller så snabbt som möjligt.

Negativt straff (NS) Man tar bort något som hunden vill ha för att minska ett beteende. T.ex. hunden hoppar på Dig för att få uppmärksamhet. Når Du vänder Dig om eller lämnar rummet, använder Du negativt straff. Han får inte den uppmärksamhet han vill ha. Beteendet blir mindre sannolikt.

Negativ förstärkning (NF) Man tar bort något hunden arbetar för att undvika, för att förstärka ett beteende. Linförighet är traditionellt inlärt genom NF. Hunden för en korrigering (ryck i kopplet) när den går överallt utom i rätt position. Sannolikheten att gå i rätt position ökar, därför att det är den enda säkra platsen. NF försvinner genom att hunden intar rätt position. Nyckeln till att NF är en aversiv, beror på att den måste vara applicerad eller hotad för att kunna tas bort.

Operant betingning Processen att ändra ett djurs respons på ett speciellt stimuli, genom att styra konsekvensen som följer omedelbart efter responsen. De fem principerna i operant betingning upptäcktes av B.F. Skinner. Klickerträning är en ersättning för operant betingning och använder enbart positiv förstärkning, extinktion, och, i enstaka fall negativt straff.

Positivt straff (PS) Man tillför något som hunden arbetar för att undvika, för att minska ett beteende. T.ex. när man rycker i kopplet, för att stoppa hunden att hoppa upp på någon, använder man sig av PS. Andra vanliga PS är: skrikande, slag på nosen, vrida om örat, slag eller användandet av antiskallhalsband, gåfintselar, helstryphalsband eller de nu förbjudna stackelhalsbanden och elhalsbanden.

Positiv förstärkning (PF) Man tillför något som hunden vill arbeta för. Man förstärker ett beteende och sannolikheten ökar för att detta upprepas. T.ex. man ger hunden en belöning för att sätta sig och ökar därmed möjligheten att hunden sätter sig igen.

Primär förstärkare Något som år ett medfött behov hos hunden och förstärker dess beteende. Mat, vatten och sex är primära förstärkare.

Stimulus En förändring i omgivningen. Om stimulit inte har effekt på hunden, är det ett neutralt stimulus. Ett stimulus kan ändra hundens beteende. Om stimulit alltid får djuret till att göra något bestämt, kallas det för ett diskriminativt stimulus. När kommandoordet "Sitt" är inlärt, så hunden alltid sätter sig när man säger sitt, så har ordet blivit ett diskriminativt stimulus.

Instagram
Besökare:
Idag:
Denna månad:
Totalt:
Online nu:

Vädret Henån

Tack för titten och välkommen tillbaka!

Copyright © Skyttlat.se